CBRN – indikering/sanering

Kursen ger dig kunskaper för att kunna lösa uppgifter inom ramen för CBRN-pluton.

Kursen ger dig kunskaper för att kunna lösa uppgifter inom ramen för CBRN-pluton.

Under utbildningen tränas både enskild färdighet samt gruppens metodik och organisation i lösande av plutonens huvuduppgifter.

Kurstillfällen