CBRN – rekognosering/sanering

Kursen syftar till att förbereda och träna soldater och chefer att lösa CBRN-plutonens uppgifter enligt krigsförbansspecifikationen. Under utbildningen tränas både enskild färdighet samt gruppens metodik och organisation i lösande av plutonens huvuduppgifter.

Kurstillfällen