Funktionär

Kurserna syftar till att ge dels grundläggande kunskaper för att verka som funktionär i förening och förbund, dels till att ge ökad kompetens i rollen som funktionär när det gäller arbetsuppgifter, ansvar, innehåll och organisation.

Funktionär

Funktionärskurs – allmän

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen.

Läs mer
Funktionär

Funktionärskurs – rekrytering

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om rekrytering inom ramen för frivillig försvarsverksamhet.

Läs mer
Funktionär

Funktionärskurs – utbildning

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda och medverka i det administrativa arbetet i samband med utbildnings- och ungdomsverksamhet.

Läs mer
Funktionär

För din säkerhet! – kontaktperson (POC)

Kursen syftar till att du ska upprätthålla din kompetens som kontaktperson (POC) inom För din säkerhet! samt ta del av uppdateringar inom området.

Läs mer
Funktionär

Kassörsutbildning

Detta är en introduktion till förbundens redovisning av statliga medel. Kursen syftar till att ge kunskap om hur Försvarsutbildarna hanterar statliga medel och särskilt det ansvar som förbund har. Målet är att du som elev ska kunna hantera de statliga medlen i förbund avseende såväl löpande bokföring som rapportering.

Läs mer
Funktionär

Kurschefskurs – civil

Kursen syftar till att ge dig kompetens för att som kurschef, och i andra befattningar inom kursledning, kunna hantera alla moment inom ramen för civila kurser. Du får kunskap och förmåga att hantera de administrativa arbetsuppgifterna före, under och efter kurs.

Läs mer
Funktionär

Ungdomsledare – fördjupningskurs

Kursen syftar till att fortbilda och uppdatera dig som är ungdomsledare och utbildningsledare ungdom för att ge dig ökade kunskaper om nya och befintliga bestämmelser för ungdomsverksamheten.

Läs mer
Funktionär

Ungdomsledare – grundkurs

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att kunna verka som ungdomsledare.

Läs mer
Funktionär

Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskap om hur samhället nu bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll Försvarsutbildarna kan komma att få.

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.