Funktionärskurser

Kurserna syftar till att ge dels grundläggande kunskaper för att verka som funktionär i förening och förbund, dels till att ge ökad kompetens i rollen som funktionär när det gäller arbetsuppgifter, ansvar, innehåll och organisation.

Funktionärskurser

Ekonomisk rapportering och bokföring

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om hur processen kopplat till planering, rapportering och bokföring etc för Försvarsutbildarnas verksamhet hanteras.

Läs mer
Funktionärskurser

Funktionärskurs – allmän

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen.

Läs mer
Funktionärskurser

Funktionärskurs – rekrytering

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om rekrytering inom ramen för frivillig försvarsverksamhet.

Läs mer
Funktionärskurser

Funktionärskurs – utbildning

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda och medverka i det administrativa arbetet i samband med utbildnings- och ungdomsverksamhet.

Läs mer
Funktionärskurser

För din säkerhet! – kontaktperson (POC)

Kursen syftar till att du ska upprätthålla din kompetens som kontaktperson (POC) inom För din säkerhet! samt ta del av uppdateringar inom området.

Läs mer
Funktionärskurser

Kassörsutbildning

Detta är en introduktion till förbundens redovisning av statliga medel. Kursen syftar till att ge kunskap om hur Försvarsutbildarna hanterar statliga medel och särskilt det ansvar som förbund har. Målet är att du som elev ska kunna hantera de statliga medlen i förbund avseende såväl löpande bokföring som rapportering.

Läs mer
Funktionärskurser

Kursadjutantskurs

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om vilka uppgifter en kursadjutant löser inom ramen för en kurs som anordnas av Försvarsutbildarna.

Läs mer
Funktionärskurser

Kurschefskurs – civil

Kursen syftar till att ge dig kompetens för att som kurschef, och i andra befattningar inom kursledning, kunna hantera alla moment inom ramen för civila kurser. Du får kunskap och förmåga att hantera de administrativa arbetsuppgifterna före, under och efter kurs.

Läs mer
Funktionärskurser

Kursledning civil – fördjupningskurs

Kursen syftar till att ge dig som är kurschef på civila kurser eller instruktör inom krisberedskap, fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta i dessa roller.

Läs mer
Funktionärskurser

Ungdomsledare – fördjupningskurs

Kursen syftar till att fortbilda och uppdatera dig som är ungdomsledare och utbildningsledare ungdom för att ge dig ökade kunskaper om nya och befintliga bestämmelser för ungdomsverksamheten.

Läs mer
Funktionärskurser

Ungdomsledare – grundkurs

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att kunna verka som ungdomsledare.

Läs mer
Funktionärskurser

Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskap om hur samhället nu bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll de frivilliga försvarsorganisationerna kan komma att få.

Läs mer