Funktionärskurser

Kurserna syftar till att ge dels grundläggande kunskaper för att verka som funktionär i förening och förbund, dels till att ge ökad kompetens i rollen som funktionär när det gäller arbetsuppgifter, ansvar, innehåll och organisation.

Funktionärskurser

Funktionärskurs – allmän

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen.

Läs mer
Funktionärskurser

Funktionärskurs – rekrytering

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om rekrytering inom ramen för frivillig försvarsverksamhet.

Läs mer
Funktionärskurser

Funktionärskurs – utbildning

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda och medverka i det administrativa arbetet i samband med utbildnings- och ungdomsverksamhet.

Läs mer
Funktionärskurser

För din säkerhet! – kontaktperson (POC)

Kursen syftar till att du ska upprätthålla din kompetens som kontaktperson (POC) inom För din säkerhet! samt ta del av uppdateringar inom området.

Läs mer
Funktionärskurser

Försvarsutbildarnas verksamhetsprocess

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om hur processen kopplat till planering, rapportering och bokföring etc för Försvarsutbildarnas verksamhet hanteras.

Läs mer
Funktionärskurser

Kassörsutbildning

Kursen syftar till att ge kunskap om hur Försvarsutbildarna hanterar statliga medel och särskilt det ansvar som förbund har.

Läs mer
Funktionärskurser

Kursadjutantskurs

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om vilka uppgifter en kursadjutant löser inom ramen för en kurs som anordnas av Försvarsutbildarna.

Läs mer
Funktionärskurser

Kurschefskurs – civil

Kursen syftar till att du ska bli behörig som kurschef på Försvarsutbildarnas civila kurser.

Läs mer
Funktionärskurser

Ungdomsledare – fördjupningskurs

Du som är ungdomsledare eller utbildningsledare ungdom får repetition och fördjupade kunskaper om nya och befintliga bestämmelser för ungdomsverksamheten.

Läs mer
Funktionärskurser

Ungdomsledare – grundkurs

Du får grundläggande kunskaper för att kunna verka som ungdomsledare.

Läs mer
Funktionärskurser

Uppbyggnad av det nya totalförsvaret

Kursen ger dig grundläggande kunskap om hur samhället nu bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll de frivilliga försvarsorganisationerna kan komma att få.

Läs mer