Ungdom – tema överlevnad

Du får fördjupade kunskaper och färdigheter om hur du tar hand om dig själv och dina kamrater i en överlevnadssituation.

Under kursen får du fördjupade kunskaper och färdigheter om hur du tar hand om dig själv och dina kamrater i en överlevnadssituation.

I kursen ingår både teori och praktiska kunskapsövningar.

Kurstillfällen