Kurschefskurs – civil

Kursen syftar till att ge dig kompetens för att som kurschef, och i andra befattningar inom kursledning, kunna hantera alla moment inom ramen för civila kurser. Du får kunskap och förmåga att hantera de administrativa arbetsuppgifterna före, under och efter kurs.

Kurstillfällen