CBRN – operatör

Under kursen erhåller du fördjupade kunskaper för lösande av uppgifter inom ramen för CBRN-pluton.

Kurstillfällen