Information till kursdeltagare

MINA SIDOR

Mina sidor är Försvarsutbildarnas medlemsportal. Där kan du bland annat uppdatera dina personuppgifter, söka medlemskap, söka kurser och se ditt utbildningskort. Här hanterar du även ekonomiska ersättningar i samband med deltagande på kurs och ser tidigare erhållna utbetalningar.

KURSANSÖKAN

Alla ansökningar till kurser görs digitalt via Mina sidor. Det gäller även för dig som inte är medlem eller om du är medlem i annan frivillig försvarsorganisation eller är anställd inom Försvarsmakten.

För dig som är medlem i annan frivillig försvarsorganisation skickas ansökan automatiskt till egen organisation för godkännande.

För dig som är anställd inom Försvarsmakten ska blankett med förbandschefs yttrande bifogas i samband med ansökan. Vid vissa kurser ska denna blankett bifogas för samtliga sökande.

Du som söker en ungdomskurs och är under 18 år måste bifoga en blankett med förälders/målsmans underskrift.

Observera att bara skicka in någon av dessa blanketter är inte detsamma som en ansökan. De är ett komplement till en digital ansökan via Mina sidor.

KOST OCH LOGI

Vid våra kurser erbjuds följande alternativ för specialkost i samband med måltider; vegetarisk och/eller glutenfri och laktosfri kost.

Vid kurser som genomförs på militära anläggningar sker boende i logement och hygienutrymmen delas med övriga kursdeltagare.

Vid kurser som genomförs på kursgårdar sker boende i flerbäddsrum. På varje kursplats kan det vara vandrarhemsstandard med dusch och toalett i korridoren.

Vid kurser som genomförs på hotell sker boende i dubbelrum.

Sängkläder och handduk tillhandahålls om inte annat anges i antagningsbeskedet.

RESA

Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och kursplatsen. Vi strävar efter att använda de billigaste och miljövänliga alternativen. För oss är även trafiksäkerheten viktig.

Tillsammans med antagningsbesked till kurs bifogas information om hur du ska boka resa samt vilka resebestämmelser som gäller.

Du får även en resebeställningsblankett som ska fyllas i och mejlas till angiven resebyrå. Senast en vecka före kursstart får du en biljett från resebyrån via mejl eller sms. Om du inte fått biljetten senast fem dagar före kursstart, kontakta resebyrån.

Resebyrån bokar resor med hänsyn till start- och sluttider för kurserna, vilket innebär att enskilda önskemål om restider inte kan tillgodoses.

Om du väljer att åka egen bil till kurs får du resekostnadsersättning med 18.50 kronor per mil upp till max 40 mil. Om din resa är längre än 40 mil gör vi en prisjämförelse mot vad en andra klass tågbiljett kostat.

Vi uppmuntrar samåkning och om du har kursdeltagare som medpassagerare får du ersättning med 10 kronor per mil och medpassagerare.

Om du har bokat en biljett och ändå väljer att åka bil, utgår ingen ersättning.

Om din restid överstiger 12 timmar får du måltidsersättning med 45 kronor.

Ersättning för resa regleras i samband med uppgifter om din ekonomiska ersättning inför kurs på Mina sidor.

FÖRMÅNER

Det kostar inget att delta på en kurs och du som deltar får fri resa, kost och logi och vid vissa kurser låna utrustning.

Under kurstiden är du försäkrad om du är medlem i en frivillig försvarsorganisation och du får dagpenning eller dagersättning beroende på kursens längd.

På ”Prova på kurser” samt ungdomskurser är du försäkrad med du får ingen ekonomisk ersättning.

Dagpenningen motsvarar 90% av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den delas med 365 dagar för att få fram en ersättning per dag och för närvarande är maxbeloppet 939 kronor per dag (enligt 2021 beslut från Försäkringskassan). Minimibeloppet är 130 kronor per dag. 30% av beloppet dras i preliminärskatt.

Om en kurs startar och slutar på helgdagar, utbetalas normalt ingen dagpenning för dessa dagar. Undantag är om du behövt ta tjänstledigt från ditt ordinarie arbete dessa dagar, då kan du få ersättning om du har tjänstledighetsintyg från din arbetsgivare.

Dagersättning betalas ut för kurser som är 3 dagar eller kortare och ersättningen är 146 kronor per dag och den är skattefri.

Uppgifter om din ekonomiska ersättning i samband med deltagande på kurs ska du fylla i via ett formulär på Mina sidor.

I dokumentet och filmen nedan hittar du information om hur du fyller i dina uppgifter för ekonomisk ersättning:

SJUKVÅRD

Du har rätt till akut sjuk- och tandvård när du deltar på en kurs.

ANHÖRIGA

Dina anhöriga är välkomna att följa med när du deltar på en kurs. Undantag är främst när kursen genomförs på militärt område. Du betalar själv för mat och logi för dina anhöriga.