Instruktör – HLR

Kursen ger dig kunskaper och kompetens för att kunna tjänstgöra som HLR-instruktör.

Kursen ger dig kunskaper och kompetens för att kunna tjänstgöra som HLR-instruktör på Försvarsutbildarnas civila HLR-kurser som riktar sig till allmänheten. Som HLR-instruktör verkar du enligt HLR-rådets riktlinjer vilket är framtaget från forskning både nationellt och internationellt.

Kursen består av en webbaserad självstudiedel som sker på HLR-rådets hemsida och därefter en 2 dagars instruktörsutbildning som hålls av huvudinstruktörer utbildade i HLR-rådets regi.

Utöver HLR-utbildningen går vi igenom rutiner och administration kring utbildningarna för allmänheten.

För att bli certifierad och kunna tjänstgöra som HLR- instruktör måste du klara av både teoretiska och praktiska moment.

Kurstillfällen