Fältartist – repetitionskurs

Kursen syftar till att du repeterar dina kunskaper från grund- och fördjupningskursen för att kunna tjänstgöra i en fältartistbefattning och delta i fältartistuppdrag både nationellt och internationellt.

Kurstillfällen