Fältartist – repetitionskurs

Kursen syftar till att fältartister får repetera tidigare kunskaper och färdigheter.

Syftet är att repetera tidigare kunskaper och färdigheter samt möjlighet att återaktivera fältartister som varit vilande från verksamheten.

Du får repetera de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med kort förberedelsetid.

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar.

Under dagtid sker allmän militär utbilding såsom sjukvård, värdegrund, egenskydd, materielutbildning och informationstjänst.

Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Kurstillfällen