Nätbaserad totalförsvarsinformation

Försvarsutbildarna erbjuder medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer nätbaserade föreläsningar. Även personal ur Hemvärnet/Försvarsmakten är välkomna att delta.

En del föreläsningar är hämtade från vår ordinarie utbildningsverksamhet där vi anpassat materialet till en timmes föreläsning. Vid andra föreläsningar har vi tagit hjälp av kvalificerade föreläsare från våra förbund inom olika intressanta tema. Plattform för föreläsningarna är Microsoft Teams och vi planerar att genomföra föreläsningar vid flera tillfällen och då på torsdagar. En del föreläsningar kan återkomma fler gånger. I dagsläget är antalet deltagare maximerat till 350 personer/föreläsning. Det innebär att möjligheten till interaktivitet är begränsad.

Det finns inte några event planerade just nu.