Instruktör – TCCC CLS

Kursen ger dig kunskaper och kompetens för att kunna tjänstgöra som sjukvårdsinstruktör inom TCCC CLS.

Kursen ger dig kunskaper och kompetens för att kunna tjänstgöra som sjukvårdsinstruktör inom TCCC CLS (Tactical Combat Casualty Care Combat Lifesavers Course), vilket är ett standardiserat sjukvårdskoncept inom Nato.
All sjukvårdsutbildning inom Försvarsmakten kommer att göras om enligt detta koncept.

Kursen består av en 5 dagars TCCC CLS- utbildning direkt följt av en TCCC-instruktörskurs på 2 dagar som Katastrofmedicincentrum (KMC) håller i.

För att bli certifierad och kunna tjänstgöra som TCCC CLS instruktör måste du sedan verka som instruktörsaspirant under en (1) TCCC CLS kurs (40h) med stöd av erfarna instruktörer och godkännas som instruktör av Katastrofmedicincentrum (KMC).