Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Vi utbildar för din och samhällets säkerhet. Vi utbildar bland annat inom kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, sjukvård, matlagning och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig. Här hittar du utbildningar som riktar sig till dig som är medlem i en frivillig försvarsorganisation, men även till dig som som har ett anställningsavtal med Försvarsmakten.

Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – civil introduktionskurs

Kursen ger dig grundläggande förståelse för följderna av en CBRN-händelse.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – grundkurs

Du får grundläggande kunskaper i skydd mot olika stridsmedel.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – gruppchef grundkurs

Kursen ger dig kompetens att verka som CBRN-gruppchef.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – indikering/sanering

Kursen ger dig kunskaper för att kunna lösa uppgifter inom ramen för CBRN-pluton.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – vinter

Under kursen erhåller du fördjupade kunskaper för lösande av uppgifter inom ramen för CBRN-pluton.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Civil beredskap – fördjupning för stabsbefattning

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet motståndskraft i fred, höjd beredskap och krig.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Civil beredskap – grunder

Kursen ger grundläggande kunskap om civil beredskap.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältarbeten – grunder

Du får kunskap och förståelse för fältarbetenas specifika egenskaper, effekter och möjligheter.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – fördjupningskurs

Syftet med kursen är att vidareutbilda fältartister för både nationella och internationella insatser.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – grundkurs

Syftet med kursen är att utbilda nya fältartister som ska vara rustade för nationella insatser.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – regissörskurs

Kursen syftar till att fortbilda och vidmakthålla kunskaper hos fältregissörer som ska leda fältartistgrupper i olika situationer inom ramen för Försvarsmaktens insatser, både nationellt och internationellt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – repetitionskurs

Kursen syftar till att fältartister får repetera tidigare kunskaper och färdigheter.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Försvarsmedicin – grundkurs 1 TCCC CLS

Du får personlig färdighet och grundläggande kompetens inom försvarsmedicin inför en kommande befattning som sjukvårdare i Hemvärnet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Försvarsmedicin – grundkurs 2

Kursen ger blivande sjukvårdare i Hemvärnet färdighet att tjänstgöra som sjukvårdare i en sjukvårdsgrupp.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Försvarsmedicin – sjukvårdsgruppchef grundkurs

Kursen ger dig kompetens att som gruppchef leda en sjukvårdsgrupp. Gruppchefens uppgift är att planera och leda insatser både under beredskapsuppdrag samt övningar.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Försvarsutbildning för reservofficerare

Detta är en försvarsutbildning för reservofficerare i Sverige.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

GU-F (grundläggande soldatutbildning)

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har genomfört militär grundutbildning och är rekryterad till en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Hv Infobefäl 1

Kursen är första steget i utbildningen till Hv infobefäl och syftar till att du ska få grundläggande kunskaper för att kunna inneha befattningen på bataljonsnivå inom hemvärnet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Hv Infobefäl 2

Kursen är andra steget i utbildningen till Hv infobefäl och syftar till att du ska få grundläggande kunskaper för att kunna inneha befattningen på bataljonsnivå inom hemvärnet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Indikering (strålskydd) 1

Utbildningen ger dig kunskap om hur den svenska kärnenergiberedskapen är organiserad utifrån gällande lagstiftning.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informationspåverkan – grundkurs

Detta är en grundkurs i skydd mot otillbörlig informationspåverkan.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – För din säkerhet!

För dig som är intresserad av att utbilda dig till informatör inom För din säkerhet! Syftet med För din säkerhet! är att informera medborgarna om hur de kan skapa en större förmåga att klara sig vid kriser och större samhällsstörningar.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – För din säkerhet! Uppdatering föreläsning

Kursen ger utbildade informatörer en uppdatering på utbildningsmaterialet för att bli behöriga att genomföra den förkortade två timmars-föreläsningen inom För din säkerhet!.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – För din säkerhet!, repetition och fortbildning

Kursen syftar till att du ska bibehålla din kompetens som informatör inom För din säkerhet! samt ta del av uppdateringar inom ämnesområdena.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – Tillsammans försvarar vi Sverige

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att bli certifierad informatör inom konceptet "Tillsammans försvarar vi Sverige".

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Introduktion Försvarsmaktens kommunikation

Du ska få tillräckliga kunskaper för att, vid behov, kunna tjänstgöra inom Försvarsmaktens kommunikationstjänst.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Kommunikatör – fördjupningskurs

Kurser ger en uppdatering om en kommunikatörs uppdrag som förstärkningsresurs.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Kommunikatör – grundkurs

Kursen riktar sig till dig som ska bli förstärkningsresurs hos en myndighet som kommunikatör.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Livsmedelssäkerhet och hygien för FRG

Kursen ger dig som är FRG-ledare kunskaper om livsmedelssäkerhet och hygien.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Oljesanering

För dig som är en förstärkningsresurs inom räddnings- och röjningsstyrkor.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

RN Indikering – grundkurs

Kursen ger dig kunskaper för att kunna lösa uppgifter som indikerare inom ramen för aktuell länsstyrelses mätpatruller i fredstid och vid höjd beredskap samt vid krig.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Samverkan och ledning

När samhället utsätts för störningar behöver organisationer och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera konsekvenserna.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Sjukvård – civil

Kursen är avsedd för dig som har ett civilt avtal och vill förstärka dina kunskaper inom sjukvård.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Sjukvårdsförstärkning – grundkurs

Kursen är för dig som ska bli en sjukvårdsförstärkning i din regionala sjukvårdsförstärkningsstyrka.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Skogsbrandsbekämpning – grundkurs

Kursen är för dig som ska bli en förstärkningsresurs inom räddnings- och röjningsstyrkor.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Skyddsvakt – civil 1

Kursen är avsedd för dig som ska bli en förstärkningsresurs som skyddsvakt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Skyddsvakt – civil 2

Detta är en vidareutbildning för dig som är förstärkningsresurs som civil skyddsvakt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Språkkurs för militärtolkar

Kursen syftar till att du som militärtolk ska vidmakthålla din förmåga i det aktuella språket, och därtill hörande färdighet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Stabsmetodik – grundkurs

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om stabsmetodik.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Totalförsvarsinformation – fördjupningskurs

Fördjupningskursen ger dig kunskaper för att du ska kunna genomföra försvarsinformation inom din egen frivilliga försvarsorganisation.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Totalförsvarsinformation – grundkurs

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om totalförsvaret.

Läs mer