Hv Infobefäl 2

Kursen är andra steget i utbildningen till Hv infobefäl och syftar till att du ska få grundläggande kunskaper för att kunna inneha befattningen på bataljonsnivå inom hemvärnet.

Du får fördjupade kunskaper för att kunna inneha befattning som informationsbefäl på bataljonsnivå inom Hemvärnet.

I kursen ingår teorilektioner, praktiska övningar samt kunskapskontroller.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.