CBRN – civil introduktionskurs

Kursen ger dig grundläggande förståelse för följderna av en CBRN-händelse.

Kursen ger grundläggande förståelse för följderna av en händelse med farliga ämnen (CBRN-händelse).

CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

Kurstillfällen