CBRN – civil introduktionskurs

Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande CBRN-kunskap i skydd mot stridsmedel (kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel) eller en olycka med giftiga kemikalier och förstå följderna av en sådan händelse.

Kurstillfällen

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.