Stabsmetodik – grundkurs

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om stabsmetodik.

Kursen ger dig förståelse för arbetet i en stab och vi ger dig metoder och verktyg för din befattning som frivillig i en civil stab.

Kurstillfällen