Fältartist – regissörskurs

Kursen syftar till att fortbilda och vidmakthålla kunskaper hos fältregissörer som ska leda fältartistgrupper i olika situationer inom ramen för Försvarsmaktens insatser, både nationellt och internationellt.

Syftet är att fortbilda och vidmakthålla kunskaper hos fältregissörer som ska leda fältartistgrupper i olika situationer inom ramen för Försvarsmaktens insatser, både nationellt och internationellt.

Kursen ger dig aktuell information om möjliga insatser, kontaktpersoner vid Försvarsmaktens taktiska staber, logistikförutsättningar vid insats m.m.

Kurstillfällen