Civil beredskap – fördjupning för stabsbefattning

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet motståndskraft i fred, höjd beredskap och krig.

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet motståndskraft i fred, höjd beredskap och krig.

Du får fördjupad förståelse för civil beredskap i Sverige på alla nivåer och ges en förståelse för totalförsvaret.

Du får även en överblick av hur det fungerar i en stab.

Kurstillfällen