Fältarbeten – grunder

Du får kunskap och förståelse för fältarbetenas specifika egenskaper, effekter och möjligheter.

Du får kunskap och förståelse för fältarbetenas egenskaper, effekter och möjligheter.

Fokus under kursen är spärrning, blockering, sprängning och minering.

Kurstillfällen