Försvarsmedicin – grundkurs 2

Kursen ger blivande sjukvårdare i Hemvärnet färdighet att tjänstgöra som sjukvårdare i en sjukvårdsgrupp.

Kursen ger dig färdighet att tjänstgöra som sjukvårdare i en sjukvårdsgrupp inför en kommande befattning i Hemvärnet.

Utbildningen innehåller moment som kräver samverkan och samarbete inom sjukvårdsgruppen men också hur du som sjukvårdare prioriterar och tar hand om olika skador under svåra påfrestningar.

Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Kurstillfällen