Ungdom – tema CBRN

Du får en grundläggande förståelse för CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel) inom Försvarsmakten.

Du får en grundläggande förståelse för CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel) inom Försvarsmakten.

Kursen omfattar vilken skyddsmateriel som finns, hur indikering går till, brandtjänst och mycket mer.

Kurstillfällen