Information till instruktörer

MINA SIDOR

Mina sidor är Försvarsutbildarnas medlemsportal. Där kan du bland annat uppdatera dina personuppgifter, söka medlemskap, söka kurser som instruktör och se ditt tjänstgöringskort. Här hanterar du även ekonomiska ersättningar i samband med tjänstgöring på kurs och ser tidigare erhållna utbetalningar.

KURSANSÖKAN

Alla ansökningar för tjänstgöring vid kurs görs digitalt via Mina sidor.

Anmäl intresse för att tjänstgöra på vald kurs. I fältet Önskemål/information fyller du i orsak till att du söker kursen samt vilka instruktörskompetenser du har.

KOST OCH LOGI

Vid våra kurser erbjuds följande alternativ för specialkost i samband med måltider; vegetarisk och/eller glutenfri och laktosfri kost.

En instruktör anvisas normalt boende under kurs. I boendet ingår vanligtvis frukost. Måltider för instruktörer samordnas normalt med kursdeltagarna mot ett nettoavdrag.

Om instruktör själv vill svara för alla sina måltider under hela kursen utan måltidsavdrag medges detta om instruktören meddelar detta före tjänstgöringens början.

RESA

Tillsammans med antagningsbesked till kurs bifogas information om hur du ska boka resa samt vilka resebestämmelser som gäller.

Du får även en resebeställningsblankett som ska fyllas i och mejlas till angiven resebyrå. Senast en vecka före kursstart får du en biljett från resebyrån via mejl eller sms. Om du inte fått biljetten senast fem dagar före kursstart, kontakta resebyrån.

Resebyrån bokar resor med hänsyn till dina önskade tider.

Om du väljer att åka egen bil till kurs får du resekostnadsersättning med 25 kronor per mil.

Vi uppmuntrar samåkning och om du har instruktör eller kursdeltagare som medpassagerare får du ersättning med 10 kronor per mil och medpassagerare.

Om du har bokat en biljett och ändå väljer att åka bil, utgår ingen ersättning.

Ersättning för resa regleras i samband med uppgifter om din ekonomiska ersättning inför kurs på Mina sidor.

ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR

Kurschefen ansvarar för att teckna överenskommelser med instruktörer och övriga funktionärer. Överenskommelsen innehåller respektive instruktörs tjänstgöringstid på kursplats och överenskomna ersättningar. Dessa ges i form av arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Överenskommelsen ska vara godkänd i god tid innan kursstart.

Vid tjänstgöring kan det utgå dagarvode (1 812 kr/dag) och/eller timarvode (262 kr/timme). Villkoren för detta fastställs i överenskommelsen. Förutom detta utbetalas även ersättning för förlorad arbetsinkomst (EFA).

EFA motsvarar 90% av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) från Försäkringskassan. Den delas med 365 dagar för att få fram en ersättning per dag och för närvarande är maxbeloppet 1 413 kronor per dag (enligt 2024 beslut från Försäkringskassan). Minimibeloppet är 130 kronor per dag. 30% av beloppet dras i preliminärskatt.

Om en kurs startar och slutar på helgdagar, utbetalas normalt ingen EFA för dessa dagar. Undantag är om du behövt ta tjänstledigt från ditt ordinarie arbete dessa dagar, då kan du få ersättning om du har tjänstledighetsintyg från din arbetsgivare.

Under kurstiden gäller vissa försäkringar om du är medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Uppgifter om din ekonomiska ersättning i samband med tjänstgöring på kurs ska du bekräfta på Mina sidor. Mer information finns att hämta på intranätet under Utbildningsverksamhet/kursledningens ansvar.
I dokumentet nedan hittar du information om hur du fyller i dina uppgifter för ekonomisk ersättning:

ANHÖRIGA

Dina anhöriga är välkomna att följa med när du deltar på en kurs. Undantag är främst när kursen genomförs på militärt område. Du betalar själv för resa, mat och boende för dina anhöriga.
Du bokar själv anhörigas boende via kursplatsen.

medföra Djur

Med anledning av den ökande mängden av olika allergier bör vi alla, både som instruktör och kursdeltagare, med respekt för övriga deltagare så långt som möjligt undvika att medföra djur till våra utbildningar. Om någon trots detta behöver ta med sitt djur för att därmed möjliggöra eget deltagande är det ett egenansvar att i god tid samverka med den aktuella kursledningen för att undersöka om så är möjligt.
Det betonas att detta endast bör beviljas i undantagsfall.