Ungdom – Military Day

Under Military Day får du som är 15-17 år en introduktion till Försvarsmaktens och de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Under Military Day får du en introduktion till Försvarsmaktens och de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet.

Du får även information om vilka olika valmöjligheter det finns när du fyllt 18 år. Vem får göra värnplikt och hur går mönstring till? Hur kan man göra karriär inom Försvarsmakten? Vem kan bli hemvärnssoldat och vad innebär det?

Under dagen ingår moment som:
– exercis (hur man går, står och flyttar sig i grupp)
– förevisning av en soldats utrustning
– information om och förevisning av olika områden som Försvarsmakten verkar inom (exempelvis sjukvård, CBRN eller sambandstjänst)
– Försvarsmaktens fysiska tester och krav
– Försvarsmaktens värdegrund

Momenten under kursen kan variera beroende på kursplats.