Ungdom – tema armé

Du får en inblick i vad som sker på Arméförbanden och vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Du får en inblick i vad som sker på ett arméförband och vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Under kursen får du prova på olika militära aktiviteter, genomföra studiebesök, få yrkesinformation samt tillfälle att se på materiel och fordon som finns inom armén.