För din säkerhet! – kontaktperson (POC)

Kursen syftar till att du ska upprätthålla din kompetens som kontaktperson (POC) inom För din säkerhet! samt ta del av uppdateringar inom området.

Kursen ger dig som är förbundets kontaktperson (POC) en repetition av rutiner och processer samt verksamhetsplaneringen kring För din säkerhet!.

Processer och rutiner vid rekrytering av nya informatörer gås igenom och det ges möjlighet att byta erfarenheter med andra POC:ar.

Kursen innehåller även den senaste informationen från MSB inom området civilt försvar, t ex om Beredskapsveckan.

Kurstillfällen