Föreläsningar

Försvarsutbildarna erbjuder olika typer av föreläsningar för att bland annat sprida information om totalförsvaret.

För din säkerhet!
En informationsträff på tre timmar där du får lära dig vad du kan göra för att klara dig och din familj vid en kris i samhället.

Nätbaserad totalförsvarsinformation
En digital föreläsning på en timme om olika teman inom totalförsvaret. Varje tema kan återkomma vid flera tillfällen.

Tillsammans försvarar vi Sverige
En tre timmars föreläsning för dig som är intresserad av att få en fördjupad förståelse för behovet av att på nytt bygga upp ett robust svenskt totalförsvar och vilken roll Försvarsmakten har inom detta.