Försvarsutbildarnas verksamhetsprocess

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om hur processen kopplat till planering, rapportering och bokföring etc för Försvarsutbildarnas verksamhet hanteras.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur processerna kopplat till förbundskort, resurskort, rapportering, prognoser, omplanering, bokföring etc hanteras inom ramen för Försvarsutbildarnas verksamhet, särskilt på förbundsnivå.

Del av kursen genomförs på två täter.
Den ena täten vänder sig främst till kassörer och de ledamöter som vill ha fördjupad kunskap om rapportering och bokföring i Försvarsutbildarnas redovisningssystem FRIDA.

Den andra täten vänder sig till övriga medlemmar i en styrelse, exempelvis utbildningsansvariga.

Kurstillfällen