Försvarsutbildarnas verksamhetsprocess

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om hur processen kopplat till planering, rapportering och bokföring etc för Försvarsutbildarnas verksamhet hanteras.

Kurstillfällen