Försvarsmedicin – instruktör TOS

Kursen är för instruktörer inom försvarsmedicin som ska utbilda andra inom TOS - taktiskt omhändertagande av stridsskadad.

TOS står för taktiskt omhändertagande av stridsskadad. Efter genomförd kurs ska du kunna utbilda andra i moment enligt nedan.

Hur man under stridssituation eller olycka ger första hjälpen till skadad, förflyttar den skadade från skadeplats samt rapporterar enligt AT-MIST till nästa vårdinstans.

Hur man identifierar, bedömer och tillämpar de åtgärder som ska genomföras under beskjutning, i det taktiska omhändertagandet och under evakuering av skadad.

Kurstillfällen