RN Indikering – grundkurs

Kursen ger dig kunskaper för att kunna lösa uppgifter som indikerare inom ramen för aktuell länsstyrelses mätpatruller i fredstid och vid höjd beredskap samt vid krig.

RN står för radiologiska och nuklära ämnen och kursen är för dig som ska ingå i Länsstyrelsen Gotlands mätpatruller.

Kursen ger dig kunskaper för att kunna lösa uppgifter som indikerare inom ramen för länsstyrelsens mätpatruller i fredstid och vid höjd beredskap samt vid krig.
Du får även grundläggande kunskap om strålning, strålskydd, instrument och arbetsmiljö.

Under utbildningen tränas både enskild färdighet samt gruppens metodik och organisation i lösande av patrullens huvuduppgifter.

Kurstillfällen