Försvarsmedicin – instruktör GU-F

Syftet med kursen är att du som instruktör, med stöd av Försvarsutbildarna, ska kunna förbereda, leda/genomföra samt slutredovisa de sjukvårdsmoment som ingår i kursen GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga).

Utbildningen omfattar alla ingående moment i GU-F försvarsmedicin.

Slutmålet är att du som instruktör, med stöd av Försvarsutbildarna, ska kunna förbereda, leda/genomföra samt slutredovisa de sjukvårdsmoment som genomförs under en GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga).

Kurstillfällen