Skyddsvakt

Skyddsvakten är en frivillig förstärkningsresurs som behövs för att förstärka myndigheter vid höjd beredskap, krig och kriser när myndighetens egna resurser inte räcker till. För tillfället rekryterar vi inga skyddsvakter.

Skyddsvakterna är en förstärkningsresurs som behövs för att skydda viktiga skyddsobjekt mot exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri. Det kan vara byggnader eller andra anläggningar viktiga för totalförsvaret och rikets säkerhet vid höjd beredskap eller krig.

Efter genomförd grundutbildning hos Försvarsutbildarna kommer du att krigsplaceras och teckna avtal med en myndighet för tjänstgöring vid kris (om du redan är krigsplacerad kan du inte antas).

Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning utan det är en frivilligresurs som kan kallas in vid fredstida kriser när myndighetens egna resurser inte räcker till samt vid höjd beredskap eller krig.

Läs mer detaljer på vår sida om frågor och svar kring frivilligavtal samt information till kursdeltagare.

LÄNSSTYRELSENS ROLL

Vid en allvarlig händelse som får stora konsekvenser på samhället är det Länsstyrelsens roll att samverka med och stödja de aktörer som berörs av händelsen, till exempel kommun, regionen, privata aktörer och representanter från civila samhället. Länsstyrelsen ansvarar för att vid behov samordna gemensamma åtgärder och resurser för att både skapa beredskap, begränsa konsekvenser och för att i största möjliga mån minimera påverkan på samhället.

Luftfartsverkets (LFV) roll

LFVs huvuduppgifter är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart och tjänster för obemannad luftfart. LFV är en beredskapsmyndighet som ska ha en god förmåga och uthållighet att bedriva flygtrafiktjänst vid kris, höjd beredskap och krig. LFV skyddsvärda anläggningar, inklusive kontrollcentraler, radaranläggningar och andra system, finns i hela landet och utgör en central del av den svenska transportinfrastrukturen.

DITT ÅTAGANDE

Du ska tjänstgöra som förstärkningsresurs vid behov i samband med kris eller samhällsstörning i fredstid. Varje år förväntas du delta en dag per år på utbildning eller övning som myndigheten kallar dig till. Vid höjd beredskap och krig kommer du med stöd av din krigsplacering att kallas in för tjänstgöring enligt Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

VAD KRÄVS AV DIG

 • Du ska vara stadigvarande bosatt i Sverige och vara mellan 18 och 60 år när utbildningen påbörjas.
 • Du måste bo i länet och ibland i angränsande län vi rekryterar till.
 • Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
 • Du behöver ha full arbetsförmåga, ha god hälsa samt vara i god psykisk balans. Det krävs även att du har god uthållighet och kan tjänstgöra även på obekväm arbetstid.
 • Du behöver kunna bära en vuxen på bår, dvs klara av tunga lyft.
 • Du ska vara förordnad ordningsvakt eller utbildad och godkänd som väktare (fullständig utbildning, VU 1 och VU 2), godkänd civil skyddsvakt eller militär skyddsvakt med utbildning som är max 5 år gammal.
 • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation, gärna i Försvarsutbildarna för att vara försäkrad under utbildning och övning.
 • Du får inte vara krigsplacerad på din arbetsplats, i Hemvärnet, i annan del av Försvarsmakten eller i en annan frivillig försvarsorganisation.
 • B-körkort.

Det är meriterade om du har

 • Militär grundutbildning
 • Sjukvårdsutbildning utöver den som ingår i väktar- eller ordningsvaktsutbildningen.

UTBILDNING

Utbildningarna genomförs i den ordning som de är uppställda enligt punktlistan ovan.

Rekommenderade kurser, ej obligatoriska

Intresseanmälan

Du som uppfyller kravprofilen kan klicka på länken till det län du tillhör och fyll i intresseanmälan.

Då intresset varit stort tar vi inte emot fler intresseanmälningar för nedanstående län.

Du är välkommen att återkomma vid ett annat tillfälle eller besök gärna vår hemsida och se om det finns någon annan befattning/förstärkningsresurs som kan vara av intresse.

 • Intresseanmälan – Länsstyrelsen Dalarna
 • Intresseanmälan – Länsstyrelsen Gotland
 • Intresseanmälan – Länsstyrelsen Stockholm (Stockholms län)
 • Intresseanmälan – Luftfartsverket (Stockholm och angränsande län, utgångspunkt för tjänstgöring är Arlanda)
 • Intresseanmälan – Västerås stad