Skyddsvakt

Skyddsvakten är en frivillig förstärkningsresurs som behövs för att förstärka myndigheter vid höjd beredskap, krig och kriser när myndighetens egna resurser inte räcker till. Just nu söker vi dig som är väktare, ordningsvakt eller skyddsvakt och bor i Stockholms län, Västra Götalands län, Hallands län, Norrbottens län, Skåne län samt Västmanlands län.

Skyddsvakterna är en förstärkningsresurs som behövs för att skydda viktiga skyddsobjekt mot exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri. Det kan vara byggnader eller andra anläggningar viktiga för totalförsvaret och rikets säkerhet vid höjd beredskap eller krig.

Efter genomförd grundutbildning hos Försvarsutbildarna kommer du att krigsplaceras och teckna avtal med en myndighet för tjänstgöring vid kris (om du redan är krigsplacerad kan du inte antas).

Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning utan det är en frivilligresurs som kan kallas in vid fredstida kriser när myndighetens egna resurser inte räcker till samt vid höjd beredskap eller krig.

LÄNSSTYRELSENS ROLL

Vid en allvarlig händelse som får stora konsekvenser på samhället är det Länsstyrelsens roll att samverka med och stödja de aktörer som berörs av händelsen, till exempel kommun, regionen, privata aktörer och representanter från civila samhället. Länsstyrelsen ansvarar för att vid behov samordna gemensamma åtgärder och resurser för att både skapa beredskap, begränsa konsekvenser och för att i största möjliga mån minimera påverkan på samhället.

Regionens roll

I Sverige utgår vi från ansvarsprincipen, det vill säga att den aktör som i vanliga fall har ansvaret för en verksamhet har ansvaret även i händelse av kris eller krig. Regionerna som i fredstid ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik ska säkerställa att det går att bedriva denna verksamhet även vid kris och krig. För att kunna leva upp till dessa krav så behöver regionerna vara förberedda och kunna mobilisera krafter som kan vara behjälpliga och stödja vid allvarliga händelser.

Trafikverkets roll

Trafikverket underhåller och sköter driften inklusive trafikledning av de statliga väg- och järnvägsnäten. Vidare har man vissa samordningsuppgifter av samtliga trafikslag (mark, luft och sjö) vid stora kriser och höjd beredskap samt ansvaret för långsiktig strategisk planering av hela transportsystemet. Detta innebär att det finns skyddsvärd verksamhet och anläggningar inom myndigheten.

DITT ÅTAGANDE

Du ska tjänstgöra som förstärkningsresurs vid behov i samband med kris eller samhällsstörning i fredstid. Varje år förväntas du delta en dag per år på utbildning eller övning som myndigheten kallar dig till. Vid höjd beredskap och krig kommer du med stöd av din krigsplacering att kallas in för tjänstgöring enligt Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

VAD KRÄVS AV DIG

 • Du ska vara stadigvarande bosatt i Sverige och vara mellan 18 och 60 år när utbildningen påbörjas
 • Du måste bo i länet och ibland i angränsande län vi rekryterar till
 • Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
 • Du behöver ha full arbetsförmåga, ha god hälsa samt vara i god psykisk balans. Det krävs även att du har god uthållighet och kan tjänstgöra även på obekväm arbetstid.
 • Du behöver kunna bära en vuxen på bår, dvs klara av tunga lyft
 • Du ska vara förordnad ordningsvakt eller utbildad och godkänd som väktare (fullständig utbildning, VU 1 och VU 2) med utbildning som är max 5 år gammal
 • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation, gärna i Försvarsutbildarna för att vara försäkrad under utbildning och övning
 • Du får inte vara krigsplacerad på din arbetsplats, i Hemvärnet, i annan del av Försvarsmakten eller i en annan frivillig försvarsorganisation
 • B-körkort (gäller endast Stockholms och Norrbottens län)

Det är meriterade om du har

 • B-körkort
 • Militär grundutbildning
 • Sjukvårdsutbildning utöver den som ingår i väktar- eller ordningsvaktsutbildningen.

UTBILDNING

Utbildningarna genomförs i den ordning som de är uppställda enligt punktlistan ovan.

Rekommenderade kurser, ej obligatoriska

Intresseanmälan

Du som uppfyller kravprofilen kan klicka på länken till det län du tillhör och fyll i intresseanmälan så blir du kontaktad av en frivillig funktionär i ett av våra förbund.

Då intresset varit stort tar vi inte emot fler intresseanmälningar för nedanstående län.

Du är välkommen att återkomma vid ett annat tillfälle eller besök gärna vår hemsida och se om det finns någon annan befattning/förstärkningsresurs som kan vara av intresse.

 • Intresseanmälan – Norrbottens län (Länsstyrelsen i Norrbottens län)
 • Intresseanmälan – Skåne län (Länsstyrelsen i Skåne län)
 • Intresseanmälan – Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län)
 • Intresseanmälan – Västra Götalands län och Hallands län (Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen)
 • Intresseanmälan – Västmanlands län (Västerås stad)