Fältartist

Försvarets Fältartister består av professionella artister/ underhållare med uppgift att bedriva personalvård för våra svenska soldater och sjömän både nationellt och internationellt. I fält, på kaserngårdar och i insatsområden.

Våra befattningar

Försvarsutbildarna ombesörjer fältartisters utbildning och fortbildning, i samarbete med fältartisterna.

Vad krävs av dig

  • Du får ej vara vapenvägrare
  • Du måste vara svensk medborgare
  • Du ska godkännas vid säkerhetsprövning
  • Du måste vara yrkesverksam/professionell artist
  • Du ska ha referenser från minst två fältartister

Övriga förutsättningar

  • Du ska fungera väl i grupp och ha hög social kompetens
  • Du ska vara öppen och bred i din repertoar

Utbildningsstege för fältartister

Din utbildning

Du utbildas till att fungera i militär struktur, i sjukvård samt i hur man möter media. Du får utbildning i försvarsmaktens värdegrund, i hur fältartisterna arbetar samt förbundets historik. Såväl teoretiska som praktiska moment ingår.