Kommunikatör

Kommunikatörerna är en frivillig förstärkningsresurs som behövs för att förstärka myndigheterna vid kriser, höjd beredskap och krig när myndighetens egna resurser inom kommunikation inte räcker till för att bemanna sju dagar i veckan och kanske dygnet runt.

Är du kommunikatör med samhällsengagemang som vill stödja totalförsvaret? Myndigheter har behov av dig som frivillig för att förstärka sina organisationer vid kriser, höjd beredskap och krig.

Försvarsutbildarna har behov av frivilliga till en frivillig förstärkningsresurs hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och till en hos länsstyrelsen Uppsala. Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning hos myndigheterna utan det är en frivilligresurs som kan kallas in vid stora kriser när myndighetens egna resurser inom kommunikation inte räcker till.

De som frivilliga som rekryteras kommer att genomföra ett antal utbildningar hos Försvarsutbildarna och sedan teckna avtal med den aktuella myndigheten och även krigsplaceras där (det går inte att kombinera med avtal med någon del av Försvarsmakten eller annan krigsplacering).

Mer om oss

Försvarsutbildarna är en av 18  frivilliga försvarsorganisationer som är en del av totalförsvaret och som stödjer vid kris och krig. Vi rekryterar och utbildar på uppdrag av både Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Här hittar du mer information om:

Ditt åtagande

Du åtar dig att tjänstgöra som förstärkningsresurs under högst sju dygn om hinder inte föreligger. Som förhinder att delta räknas egen eller anhörigs sjukdom, krav från arbetsgivaren, att barnpassning saknas eller andra liknande omständigheter. Du åtar dig att en gång per år delta minst en dag i utbildning alternativt övning om inte förhinder föreligger.

Deltagande ersätts enligt Sveriges kommuners och regioners avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) eller annat relevant avtal med minst motsvarande aktuella beloppsnivåer.

För att kunna genomföra utbildningen hos Försvarsutbildarna måste du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation när utbildningen påbörjas.

BEFATTNINGEN

Försvarsutbildarna söker frivilliga till förstärkningsresurs för befattning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt till länsstyrelsen Uppsala. I befattningen ingår att tjänstgöra som frivillig och i din roll ska du bidra till myndighetens kommunikativa hantering av en pågående kris. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan  det ske inom någon av de tre funktionerna: Operativa avdelningens samordningsfunktion, Kommunikationsavdelningens redaktion eller på redaktionen för Krisinformation.se. Hos båda myndigheterna kan dina arbetsuppgifter variera och anpassas till de behov som råder. Det kan till exempel vara redaktionellt arbete, genomföra samverkanskonferenser eller omvärldsbevakning och framtagande av lägesbilder

Arbetsuppgifter kan vara

  • Omvärldsbevakning och framtagande av lägesbilder.
  • Framtagning av frågor och svar (FAQ).
  • Protokollföring och övrigt kommunikativt stöd redaktionellt arbete.

VAD KRÄVS AV DIG

  • Boendes i Stockholms län eller Uppsala län eller i Karlstad och dess närhet.
  • Medlem i en frivillig försvarsorganisation, vilket du kan bli i samband med att du antas till grundutbildning.
  • Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

  • Relevant utbildning eller yrkeslivserfarenhet inom kommunikation.
  • Aktuell kompetens inom intern- och externkommunikation.
  • Kunskap och erfarenhet av publiceringsverktyg och har digital kompetens.
  • Att du är prestigelös och kan arbeta i grupp och under tidspress.

UTBILDNINGSplan FÖR KOMMUNIKATÖRER

Om du blir rekryterad får du en utbildningsplan som gäller för uppdraget som frivillig kommunikatör. Du söker till utbildningarna om du antas och har fått din utbildningsplan.

Rekommenderade kurser, ej obligatoriska

Intresserad?

Sista dag för att lämna intresseanmälan har passerat. Förbundet Criscom kommer under april att göra ett urval och ta kontakt med er som skickat in en intresseanmälan.