Vanliga frågor och svar

Blir man anställd av Hemvärnet?
Nej. Att vara hemvärnsman är inget jobb. Du skriver ett avtal med Hemvärnet när du är färdig med din utbildning. Du tjänstgör vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier och är över 18 år och svensk medborgare. Enligt avtalet ska du tjänstgöra mellan 4 och 13 dygn per år och även vara beredd att hjälpa till och stödja samhället vid svåra påfrestningar, så kallade skarpa insatser.

Får man ledigt från jobbet för att utbilda sig?
Du har rätt till ledighet för utbildning enligt Studieledighetslagen (1974:981). Du måste dock ha varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren hos din arbetsgivare.
Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader om den skulle innebära olägen­het för verksamheten.
Via organisationen Ledarna finns mer information.

Hur fungerar det med resor, mat och boende under utbildningen?
Du får fri mat och boende när du går kurs eller är med på övning. Vid vissa kurser får du låna utrustning. Du har rätt till fria resor till och från kursen eller övningen. Du har även rätt till sjukvård från att en resa till övning eller utbildning påbörjas till att den avslutas.

Ekonomisk ersättning under utbildning
Försvarsutbildarna ansvarar för att betala ut arvoden, ersättningar och ha relevanta försäkringar under utbildningar som den frivillige genomför inom Försvarsutbildarna.
Information om nivåer för ersättningar och arvoden hittar du här.

Är man försäkrad under utbildningen?
Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt tjänstelivgruppförsäkring. Som medlem i en frivillig försvarsorganisation är du också försäkrad. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.

Måste jag gå en GU-F (grundläggande utbildning för frivilliga) om jag gjort militär grundutbildning, ex gjort lumpen 1998?
Det går inte att svara på exakt. Försvarsmakten gör en bedömning från fall till fall. Det man tittar på är vilken grundutbildning du gjort, när, med vilket resultat och inte minst hur du själv bedömer din egna förmåga.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?
Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 57 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Får jag genomföra utbildningen om jag har en diagnos?
Det är Försvarsmakten som gör den medicinska bedömningen om vilka sjukdomar eller diagnoser som eventuellt skulle kunna vara ett hinder för en befattning i Hemvärnet. Kontakta gärna Försvarsmakten via Plikt- och prövningsverket (pliktverket.se) för att få svar på dina frågor.

Får jag genomföra utbildningen om jag finns med i belastningsregistret?
Det är Försvarsmakten som avgör från fall till fall. Kontakta gärna Försvarsmakten via Plikt- och prövningsverket (pliktverket.se) för att få svar på dina frågor.