Styrkechef

Styrkechef är en ledande roll inom de frivilliga förstärkningsresurserna och det finns tre olika inriktningar på befattningarna för närvarande. Det är för lednings- eller samordningsplatser, för frivilliga skyddsvaktstyrkor och för frivilliga räddningsstyrkor. För tillfället rekryterar vi inga styrkechefer.

Uppdraget är ett frivilliguppdrag och man tecknar ett frivilligavtal för tjänstgöring vid höjd beredskap eller krig, samt utbildning och övning inom ramen för detta. Man kan även få en frivillig interims-anställning för insatser vid kriser och samhällsstörningar. Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning utan det är en frivilligresurs som kan kallas in vid fredstida kriser när länsstyrelsens eller räddningstjänsternas egna resurser inte räcker till samt vid höjd beredskap eller krig.

Att vara styrkechef innebär att man har en ledande funktion för det område man leder, både verksamheten inom sin del av uppdraget samt ledning av de frivilliga inom funktionen och man arbetar på uppdrag av länsstyrelsen eller räddningstjänsten.

Man kan komma att verka under både fredstid vid stora samhällsstörningar och vid höjd beredskap, vilket innebär att man kommer att krigsplaceras. Som frivillig skriver man avtal med länsstyrelsen och man utbildas av både Försvarsutbildarna, Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och länsstyrelsen, alternativt räddningstjänsten.

Deltagande vid fredstida insats, utbildning och övning ersätts enligt, eller i nivå med, Sveriges kommuners och regioners avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Du kommer att säkerhetsprövas, då dessa befattningar är säkerhetsklassade.

Just nu söker vi dig som bor i Skåne eller nära i angränsande län för att skriva avtal med länsstyrelsen Skåne och för chefer för frivilliga räddningsstyrkor, även med berörd räddningstjänst i Skåne.

Mer detaljer finns på vår sida om frågor och svar kring frivilligavtal samt information till kursdeltagare.

LÄNSSTYRELSENS ROLL

Vid en allvarlig händelse som får stora konsekvenser på samhället är det Länsstyrelsens roll att samverka med och stödja de aktörer som berörs av händelsen, till exempel kommun, regionen, privata aktörer och representanter från civila samhället. Länsstyrelsen ansvarar för att vid behov samordna gemensamma åtgärder och resurser för att både skapa beredskap, begränsa konsekvenser och för att i största möjliga mån minimera påverkan på samhället.

Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvars­myndigheten i länet och har ansvar för att i samverkan med Försvarsmakten verka för att uppnå största möjliga försvarseffekt i händelse av krig.

Ditt åtagande

Du ska tjänstgöra som förstärkningsresurs vid höjd beredskap och krig då du kommer med stöd av din krigsplacering kallas in för tjänstgöring enligt Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Du kan även komma att behövas i samband med kris eller samhällsstörning i fredstid.

Du ska genomföra de utbildningar som är obligatoriska för din befattning. Dessutom kommer du att varje år förväntas delta på minst en dag på utbildning eller övning som myndigheten kallar dig till.

VAD KRÄVS AV DIG

Detta gäller alla befattningarna som styrkechef:

 • Du ska vara svensk medborgare och stadigvarande bosatt i Sverige och vara max 62 år när utbildningen påbörjas.
 • Du måste bo i länet och ibland i angränsande län vi rekryterar till.
 • Du ska ha dokumenterad erfarenhet inom ledarskap och vana att leda personer inom en verksamhet.
 • Du behöver ha full arbetsförmåga, ha god hälsa samt vara i god psykisk balans. Det krävs även att du har god uthållighet och kan tjänstgöra även på obekväm arbetstid.
 • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation, förslagsvis Försvarsutbildarna, för att vara försäkrad under utbildning och övning.
 • Du får inte vara krigsplacerad på exempelvis din arbetsplats, i Hemvärnet eller på annat frivilligavtal.
 • Du behöver anmäla dig till och delta på ett informationsmöte, därefter anmäla ditt intresse att du vill gå vidare och då skicka in personbeskrivning och CV för att söka befattning som styrkechef. Därefter signera en utbildningsplan och genomföra de utbildningar som är obligatoriska för din befattning. Du ska även skriva på ett frivilligavtal med länsstyrelsen.

Det är meriterande om du har

 • B-körkort.
 • Erfarenhet inom totalförsvaret, gärna som reservofficer.
 • För befattningen som styrkechef räddningsstyrka är det meriterande om du har varit insatsledare eller styrkeledare inom räddningstjänsten eller det militära försvaret.
 • För befattningen styrkechef skyddsvaktstyrkan är det meriterande med militär kompetens som vakt eller skytteplutonchef. Alternativt arbetat som polisinsatschef.
 • För befattningen styrkechef lednings- eller samordningsplats är det meriterande med erfarenhet som ledare inom en lednings- och stödstruktur, exempelvis som stabskompanichef eller ledningsplutonschef inom det militära försvaret.

UTBILDNING

Styrkechef för Räddningsstyrka

Obligatorisk utbildning

Rekommenderade utbildningar, ej obligatoriska

Styrkechef för Lednings- eller samordningsplats

Obligatorisk utbildning

Rekommenderade utbildningar, ej obligatoriska

Styrkechef för skyddsVaktstyrka

Obligatorisk utbildning

Rekommenderade utbildningar, ej obligatoriska

Intresseanmälan

Du som uppfyller kravprofilen kan klicka på länken och fylla i intresseanmälan så blir du kontaktad av en frivillig funktionär.

Då intresset varit stort tar vi inte emot fler intresseanmälningar för nedanstående län.

Du är välkommen att återkomma vid ett annat tillfälle eller besök gärna vår hemsida och se om det finns någon annan befattning/förstärkningsresurs som kan vara av intresse.

 • Intresseanmälan – Skåne län