Sjukvård

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet. Den utbildning du får gör dig också väl lämpad att göra en insats vid olyckor i fredstid.

Våra befattningar

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda hemvärnssjukvårdare och ställföreträdande gruppchefer.

Vad krävs av dig

 • Som hemvärnsspecialist ska du vara svensk medborgare och fyllda 18 år
 • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
 • Du ska godkännas vid säkerhetsprövning
 • Om du sedan tidigare tillhör ett hemvärnsförband krävs specialistutbildning inom ditt fackområde
 • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation

Övriga förutsättningar

 • Du behöver kunna arbeta knästående
 • Du behöver kunna bära en vuxen på bår, dvs klara av tunga lyft
 • Du får inte ha någon kronisk sjukdom eller allergi, på grund av fältmiljö
 • Du får inte ha dålig rygg eller knän som påverkar fysiskt krävande uppgifter
 • Du kommer att beväpnas med pistol

Din utbildning

 • Du börjar med att genomföra en tvåveckors grundläggande soldatutbildning, GU-F (för dig som inte redan har militär grundutbildning).
 • Innan du krigsplaceras i ditt hemvärnsförband som sjukvårdare så genomför du en grundkurs som är uppdelad på två tillfällen om nio dagar (GK 1 och GK 2). Totalt 160 timmar. Båda utbildningarna ska genomföras inom en 18-månadersperiod. För att upprätthålla god kvalité och aktuell beredskap är du som sjukvårdare skyldig att öva dina kunskaper enligt avtal med Hemvärnet.
 • Sedan genomför du en introduktionsutbildning vid ditt förband.
 • För de som ska tjänstgöra som chefer eller ställföreträdare finns möjlighet att genomföra olika ledarskapsutbildningar och annan särskild utbildning.

Utbildningsstege för hemvärnssjukvårdare

Intresseanmälan

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.