Försvarsmakten

Försvarsmakten har behov av cirka 6 000 personer till avtalsbefattningar. Vi har ansvar för rekrytering och utbildning av sjukvårdare, CBRN-personal som hanterar farliga ämnen, pionjärer, fältkock, informationsbefäl och fältartister.

För att bli specialist i Hemvärnet med ett avtal måste du genomföra en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) och sedan din befattningsutbildning samt en introduktionskurs till Hemvärnet.

Men innan du kan påbörja någon utbildning måste du skriva ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten. Länken nedan beskriver den process du måste genomgå för att slutligen få en befattning.

Processbeskrivning avtalsbefattning

CBRN

CBRN står för kemiska, biologiska och nukleära stridsmedel. CBRN-gruppen arbetar för att personal ska undvika och överleva olika CBRN-hot och därigenom bidra till hemvärnsförbandets operationsduglighet i CBRN-miljö.

Läs mer

Fältartist

Försvarets Fältartister består av professionella artister/ underhållare med uppgift att bedriva personalvård för våra svenska soldater och sjömän både nationellt och internationellt. I fält, på kaserngårdar och i insatsområden.

Läs mer

Fältkock

Som fältkock är det din uppgift att planera och servera måltider till soldaterna i ditt förband. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar du i skift för att förbereda måltiderna, som antingen serveras på plats vid kokplatsen eller förbereds för att skickas ut till soldaterna i fält. På så sätt är det du som tillför förbandet energi och ser till att ni kan arbeta uthålligt.

Läs mer

Informationsbefäl

Informationsbefäl inom Hemvärnet utgör länken mellan hemvärnsbataljonen och omvärlden genom media. Som informationsbefäl ska du bidra till att göra Hemvärnet och dess verksamhet tydlig och synlig för allmänheten. Det sker bland annat genom löpande kontakter med medias redaktioner, mediebesök i samband med insats och övning mm. Det är ditt ansvar att vara ett kommunikativt stöd till bataljonsledningen, medieträna chefer och andra företrädare, medverka vid utbildningsplanering och orderarbete.

Läs mer

Pionjär

Pionjärplutonen är en nationell resurs som stödjer bland annat hemvärnsförbanden och svarar till exempel för och att utföra mineringar och sprängningar men även för verksamhet som ökar rörlighet och överlevnad.

Läs mer

Sjukvård

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet. Den utbildning du får gör dig också väl lämpad att göra en insats vid olyckor i fredstid.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Läs mer