Kurschefskonferens

En konferens för aktiva kurschefer inom Försvarsutbildarna.

Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter och vidareutveckla aktiva kurschefer inom Försvarsutbildarna.

Under konferensen kommer bl a följande att gås igenom:

- Ansvarsområde och roll inom utbildningsuppdraget för kurschef, utbildningsansvarig, förbundet och regional utbildningsledare.
- Kompetensutveckling för kurschefer.
- Tjänstgöringsprocess.
- Att leda och fördela arbetet inom kursledningen.
- Avskiljning av elev och andra utmaningar.
- Framgångsfaktorer och utbyte av erfarenheter.
- Värdegrund.
- Nyheter i CRM-systemet.
- Fördjupningar och grupparbeten.
- Framtida behovet av kurschefer.
- Teams - utbildningsunderlag, möten och chatt.

Kurstillfällen