Kurschefskonferens

En konferens för aktiva kurschefer inom Försvarsutbildarna.

Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter och vidareutveckla aktiva kurschefer inom Försvarsutbildarna.

Under konferensen kommer bl a följande att gås igenom:

– Ansvarsområde och roll inom utbildningsuppdraget för kurschef, utbildningsansvarig, förbundet och regional utbildningsledare.
– Kompetensutveckling för kurschefer.
– Tjänstgöringsprocess.
– Att leda och fördela arbetet inom kursledningen.
– Avskiljning av elev och andra utmaningar.
– Framgångsfaktorer och utbyte av erfarenheter.
– Värdegrund.
– Nyheter i CRM-systemet.
– Fördjupningar och grupparbeten.
– Framtida behovet av kurschefer.
– Teams – utbildningsunderlag, möten och chatt.

Kurstillfällen