Ungdom – baskurs

Under kursen får du lära dig det mest grundläggande i ungdomsverksamheten.

Under kursen får du lära dig det mest grundläggande i ungdomsverksamheten.

Du får grundläggande kunskaper och färdigheter inom bland annat:

– försvarsmedicin
– sambandstjänst
– förläggningstjänst
– fysisk träning
– militärt uppträdande

Kurstillfällen