Ungdom – baskurs

Under kursen får du lära dig det mest grundläggande i ungdomsverksamheten.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.