Sjukvårdsförstärkning – grundkurs

Kursen är för dig som ska bli en sjukvårdsförstärkning i din regionala sjukvårdsförstärkningsstyrka.

Du får grundläggande färdighet i det akuta omhändertagandet enligt CABCDE, så som att stoppa större blödningar, skapa fria luftvägar, hantera brännskador och genomföra hjärt-lungräddning. Du lär dig också att ta hand om personer som drabbats av akuta sjukdomsfall.

Under kursen går vi igenom kroppens anatomi och fysiologi, olika smittor samt förebyggande smittspridning.

Du får även lära dig hur sjukvårdsorganisationen i totalförsvaret ser ut vid en katastrof, under höjd beredskap och i krig för att kunna stötta upp i den civila sjukvårdsorganisationens alla delar, så väl administrativa som praktiska.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.