Samverkan och ledning

När samhället utsätts för störningar behöver organisationer och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera konsekvenserna.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Kurstillfällen