Samverkan och ledning

När samhället utsätts för störningar behöver organisationer och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera konsekvenserna.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.