Säkerhetspolitisk grundkurs med Folk och Försvar

Denna utbildning har fokus på säkerhetspolitik för att ge dig en insikt i vad som påverkar fred och frihet i vår omvärld.

Det säkerhetspolitiska läget runt om i världen, inklusive Sveriges närområde, har under flera år försämrats. Politiska spänningar blir allt tydligare, gamla konflikter blossar upp på flera platser runt om i världen och vår vardag och omvärld har förändrats dramatiskt till följd av pandemier och krig.

Mot denna bakgrund erbjuder vi tillsammans med Folk och Försvar en utbildning med fokus på säkerhetspolitik för att ge dig en insikt i vad som påverkar fred och frihet i vår omvärld.

Kursen består av fyra utbildningspass med introduktion i följande områden; säkerhetspolitik, mänsklig säkerhet, försvarspolitik och krisberedskap samt föredrag av framträdande personer från det säkerhets- och försvarspolitiska området.

Under dagen genomförs även en scenariobaserad övning med fokus på diskussion, diplomati och politiska lösningar.