Sjukvårdsinstruktör – militära kurser

I takt med att våra utbildningsuppdrag till Försvarsmakten utökas finns ett stort behov att utöka antalet sjukvårdsinstruktörer vid våra militära kurser.

En sjukvårdsinstruktör kan i första hand tjänstgöra vid:

  • Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
  • Sjukvårdskurser för blivande sjukvårdare inom hemvärnsförbanden
  • Kombattantutbildning och Grundläggande soldatutbildning (GSU) för Försvarsmaktens anställda personal

I rollen som sjukvårdsinstruktör ansvarar du bland annat för delar av den grundläggande sjukvårdsutbildningen som exempelvis första hjälpen, utnyttjande av soldatens egen förbandsmateriel och gruppens bårmateriel, hjärt-och lungräddning (HLR) och taktiskt omhändertagande av skadad på skadeplats (TOS). Därutöver biträder du vid övriga delar av utbildningen där det genomförs olika former av skademoment.

Mer om oss

Försvarsutbildarna är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer som är en del av totalförsvaret och som stödjer vid kris och krig. Vi rekryterar och utbildar på uppdrag av både Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Försvarsutbildarna finns i hela landet med 27 500 medlemmar i 23 regionala förbund och 16 rikstäckande förbund.

Här hittar du mer information om Försvarsutbildarna

Ditt åtagande

Efter genomförd instruktörsutbildning hoppas vi att du har möjlighet att tjänstgöra som instruktör vid minst två tillfällen per år.

Vad krävs av dig

  • Du bör ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F
  • Du ska ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
  • Du ska ha ett intresse av att utbilda andra
  • Du har insikten att modern utbildning bygger på en prestigelös relation mellan instruktören och kursdeltagaren
  • Körkort är meriterande men inget krav

Övriga förutsättningar

För dig som inte redan har en placering i Försvarsmakten finns möjlighet att teckna ett särskilt instruktörsavtal som innebär att du får möjlighet att låna personlig utrustning m.m.

För att kunna genomföra utbildningen hos Försvarsutbildarna behöver du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation när utbildningen påbörjas för att bland annat ersättningar och försäkringar ska gälla.

När man tjänstgör som instruktör får man dagarvode. Vidare får man ersättning för förlorad arbetsförtjänst som motsvarar 90% av SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) på vardagar samt på helger, om man kan intyga att man tagit ledigt från ett ordinarie arbete. Som instruktör har man även fri resa till och från kursplats samt fritt boende.

Intresseanmälan

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.