Sjukvårdsinstruktör – militära kurser

I takt med att våra utbildningsuppdrag till Försvarsmakten utökas finns ett stort behov att utöka antalet sjukvårdsinstruktörer vid våra militära kurser.

En sjukvårdsinstruktör tjänstgör främst vid Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F), kombattantutbildning och Grundläggande soldatutbildning (GSU) av Försvarsmaktens anställda personal samt ett antal ungdomskurser inom Försvarsutbildarna.

I rollen som sjukvårdsinstruktör ansvarar du bland annat för delar av den grundläggande sjukvårdsutbildningen som exempelvis första hjälpen, utnyttjande av soldatens egen förbandsmateriel och gruppens bårmateriel, hjärt-och lungräddning (HLR) och taktiskt omhändertagande av skadad på skadeplats (TOS). Därutöver biträder du vid övriga delar av utbildningen där det genomförs olika former av skademoment.

Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning, utan som instruktör är man en frivilligresurs som på sin fritid utbildar andra frivilliga.

Mer om oss

Försvarsutbildarna är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer som är en del av totalförsvaret och som stödjer vid kris och krig. Vi rekryterar och utbildar på uppdrag av både Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Försvarsutbildarna finns i hela landet med 27 500 medlemmar i 23 regionala förbund och 16 rikstäckande förbund.

Här hittar du mer information om Försvarsutbildarna

Ditt åtagande

Efter genomförd instruktörsutbildning hoppas vi att du har möjlighet att tjänstgöra som instruktör vid minst två tillfällen per år.

Vad krävs av dig

  • Du ska ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
  • Du ska ha ett intresse av att utbilda andra
  • Att du är prestigelös och kan arbeta i grupp
  • Körkort är meriterande men inget krav

Övriga förutsättningar

För att kunna genomföra utbildningen hos Försvarsutbildarna måste du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation när utbildningen påbörjas, detta för att ersättning och försäkringar ska gälla.

När man tjänstgör som instruktör får man dagarvode, för närvarande 900 kr/dag. Vidare får man ersättning för förlorad arbetsförtjänst motsvarar 90% av SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) på vardagar samt på helger om man kan intyga att man tagit ledigt från ett ordinarie arbete. Som instruktör har man även fri resa till och från kursplats samt fritt boende.

Intresseanmälan

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.