Allmäninstruktör – militära kurser

I takt med att våra utbildningsuppdrag till Försvarsmakten utökas finns ett stort behov att utöka antalet allmäninstruktörer vid våra militära kurser.

En allmäninstruktör tjänstgör främst vid Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F), Military Weekend, Military Camp, kombattantutbildning och Grundläggande soldatutbildning (GSU) av Försvarsmaktens anställda personal samt ett antal ungdomskurser inom Försvarsutbildarna.

I rollen som allmäninstruktör ansvarar du bland annat för delar av den grundläggande soldatutbildningen som exempelvis uniformssystem m/90, exercis, förläggningstjänst och grunder i enskild soldats strid inom ramen för grupps försvar av stridsställning. Därutöver biträder du vid utbildningen i vapentjänst med eldhandvapen (Ak4 och Pistol 88).

Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning, utan som instruktör är man en frivilligresurs som på sin fritid utbildar andra frivilliga.

Mer om oss

Försvarsutbildarna är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer som är en del av totalförsvaret och som stödjer vid kris och krig. Vi rekryterar och utbildar på uppdrag av både Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Försvarsutbildarna finns i hela landet med 27 500 medlemmar i 23 regionala förbund och 16 rikstäckande förbund.

Här hittar du mer information om Försvarsutbildarna

Ditt åtagande

Efter genomförd instruktörsutbildning hoppas vi att du kan tjänstgöra som instruktör vid minst två tillfällen per år.

Vad krävs av dig

  • Du har oftast utbildning som officer, reservofficer, hemvärnsbefäl eller har genomfört grundutbildning som GB/PB/KB
  • Du ska ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
  • Du ska ha ett intresse av att utbilda andra
  • Att du är prestigelös och kan arbeta i grupp
  • Körkort är meriterande men inget krav

Övriga förutsättningar

För dig som inte redan har en placering i Försvarsmakten finns möjlighet att teckna ett särskilt instruktörsavtal som innebär att du får möjlighet att låna personlig utrustning m.m.

För att kunna genomföra utbildningen hos Försvarsutbildarna måste du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation när utbildningen påbörjas, detta för att ersättning och försäkringar ska gälla.

När man tjänstgör som instruktör får man dagarvode. Vidare får man ersättning för förlorad arbetsförtjänst som motsvarar 90% av SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) på vardagar samt på helger, om man kan intyga att man tagit ledigt från ett ordinarie arbete. Som instruktör har man även fri resa till och från kursplats samt fritt boende.

Intresseanmälan

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.