Styrelsen

Förbundsordförande och vice förbundsordförande

Försvarsutbildarnas ordförande
Mats Ström
E-post: mats.strom@forsvarsutbildarna.se

Försvarsutbildarnas vice ordförande
Birgitta Darrell
E-post: birgitta.darrell@forsvarsutbildarna.se

styrelsen

Här finns en lista över vilka förbund som styrelsen är kontaktperson för.
Lista kontaktperson – version 2024-06-02

Ordförande
Johan René
E-post: johan.rene@forsvarsutbildarna.se

Generalsekreterare
Bo Stennabb
E-post: bo.stennabb@forsvarsutbildarna.se

Kassaförvaltare
Ewert Frisk
E-post: ewert.frisk@forsvarsutbildarna.se

Ledamot och vice ordförande
Lars Ålander
E-post: lars.alander@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Hans Ingbert
E-post: hans.ingbert@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Arasteh Heinemann
E-post: arasteh.heinemann@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Marinette Nyh Radebo
E-post: marinette.nyh.radebo@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Krister Rydholm
E-post: krister.rydholm@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Lennart Bergström
E-post: lennart.bergstrom@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Jonas Stålhandske Palovaara
E-post: jonas.stalhandske@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Fredrik Wallén
E-post: fredrik.wallen@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Fredrik Wilson
E-post: fredrik.wilson@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Göran Dalin
E-post: goran.dalin@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Niklas Gustafsson
E-post: niklas.gustafsson@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Katarina Randevik
E-post: katarina.randevik@forsvarsutbildarna.se