Valberedningen

Ordförande

Irma Palm
E-post: irma.palm@forsvarsutbildarna.se

Ledamöter

Bertil Garpland
E-post: bertil.grapland@forsvarsutbildarna.se

Håkan Staaf
E-post: hakan.staaf@forsvarsutbildarna.se

Bernt-Åke Nensén
E-post: bernt.ake.nensen@forsvarsutbildarna.se

Anders Lagerholm
E-post: anders.lagerholm@forsvarsutbildarna.se