Kansliet

Bo Stennabb
Generalsekreterare

E-post: bo.stennabb@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 01
Mobil: 070-952 83 51

 

utbildningsavdelningen

Avdelningens e-postadress: utbildning@forsvarsutbildarna.se

Här finns en lista över vilka förbund som utbildningsledarna är kontaktperson för.
Lista kontaktperson – version 2023-09-01

Ulf Hammarlund
Utbildningschef

E-post: ulf.hammarlund@forsvarsutbildarna.se
Mobil: 070-593 37 27

 

 

Renée Björnö
Utbildningshandläggare

E-post: renee.bjorno@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 20

 

 

Thommy Göransson
Utbildningsledare region syd

E-post: thommy.goransson@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 12
Mobil: 073-913 82 62

 

Erik Sielaff
Utbildningsledare region väst

E-post: erik.sielaff@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 16
Mobil: 072-216 97 89

 

 

Fredrik Wesslén
Utbildningsledare region mitt

E-post: fredrik.wesslen@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 13
Mobil: 070-286 70 09

 

 

John Strandberg
Utbildningsledare region norr

E-post: john.strandberg@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 14
Mobil: 073-072 38 87

 

 

Lars-Gunnar Olsson
Utbildningsledare

E-post: lars-gunnar.olsson@forsvarsutbildarna.se
Mobil: 070-960 29 11

 

Avdelningen för Utveckling, kommunikation och rekrytering

Avdelningens e-postadress: info@forsvarsutbildarna.se

Kristoffer Bäckström
Avdelningschef och kommunikationschef

E-post: kristoffer.backstrom@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 03
Mobil: 070-216 46 74

 

Anna Torndahl
Samordnare totalförsvar

E-post: anna.torndahl@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 17
Mobil: 072-557 27 78

 

 

Emine Korkmaz
Samordnare totalförsvar

E-post: emine.korkmaz@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 18
Mobil: 073-066 85 16

 

 

Anna Karlsson
Kommunikatör

E-post: anna.karlsson@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 07

 

 

 

administrativa avdelningen

Avdelningens e-postadress: ekonomi@forsvarsutbildarna.se

Anna Eriksson
Administrativ chef

E-post: anna.eriksson@forsvarsutbildarna.se
Telefon:
Mobil: 076-853 61 36

 

 

Bo Holmström
Redovisningsansvarig

E-post: bo.holmstrom@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 02
Mobil: 072-216 97 90

 

 

Mikael Rye-Danjelsen
Redovisningsansvarig

E-post: mikael.rye-danjelsen@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 08

 

 

Pia Lindén
Ekonomihandläggare

E-post: pia.linden@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 11

 

 

Kaliopi Panayotidis
Administrativ handläggare

E-post: kaliopi.panayotidis@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 09

 

 

Anki Köhler
Administrativ handläggare

E-post: anki.kohler@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 06

 

 

Ann Lindberg
Särskild utredare

E-post: ann.lindberg@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 10
Mobil: 0702-78 71 50