Totalförsvarsinformation - grundkurs

Nätbaserad kurs

Totalförsvarsinformation är en av grundstenarna i de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi förväntas kunna delta i den allmänna debatten med kunskaper utöver vad den vanlige medborgaren har.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om totalförsvaret.
Du får lära dig grunderna inom följande områden:
- omvärldsläget
- militära försvaret
- asymmetriska hot
- totalförsvaret och samhällets beredskap i krig och fred
- de frivilliga försvarsorganisationerna

Kursdetaljer

Kursplats Nätbaserad kurs
Startdatum 2024-09-06
Slutdatum 2024-09-08
Sista anmälan 2024-08-06
Målgrupp För medlemmar, funktionärer och instruktörer i frivilliga försvarsorganisationer som är intresserade av att biträda vid genomförande av totalförsvarsinformation inom egen organisation.
Särskild information Du bör ha viss kunskap om totalförsvaret.
Övrig information Kurserna är fysiska eller nätbaserade. På de nätbaserade kurserna deltar du på distans via egen dator och på fysiska kurser deltar du på plats på någon av våra kursgårdar.
Kurskod C09350 Inställd