Ungdom – tema fjäll

Kursen syftar till att du ska få grundläggande fjällkunskaper, som till exempel kunskap om lämplig utrustning i ödemarks- och fjällterräng och fjällorientering med kartläsning.

Kursen ger dig grundläggande fjällkunskaper.

Innan ni går ut på fjället får du kunskap om:
– ”fjällvett”
– fjällgeologi
– växter och djurliv i fjällterräng
– fjällorientering med kartläsning
– hantering och vård av utrustning
– lämplig utrustning i ödemarks- och fjällterräng

Kurstillfällen