Military Day

Under Military Day får du som är 15-17 år en introduktion till Försvarsmaktens och de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet.