Nätbaserade föreläsningar

Försvarsutbildarna erbjuder medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer nätbaserade föreläsningar. Även personal ur Hemvärnet/Försvarsmakten är välkomna att delta.

Varje föreläsningstema är hämtat från vår ordinarie utbildningsverksamhet men blivit anpassat till en timmes föreläsning. Plattform för föreläsningarna är Microsoft Teams och vi planerar att genomföra en föreläsning varje torsdag och varje föreläsningstema kommer att återkomma fler gånger. I dagsläget är antalet deltagare maximerat till 250 personer/föreläsning. Det innebär att möjligheten till interaktivitet är begränsad.


Skymningsläge

Fler och fler av dagens konflikter sker i ett tillstånd mellan fred och krig; i ett så kallat skymningsläge. Vad händer i ett skymningsläge?

Föreläsare: Lars Holmqvist, reservofficer och populär föreläsare inom området totalförsvar och instruktör på Försvarsutbildarnas kurser.

Datum: 2021-03-11
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här


Grunder i krisberedskap

Detta är en grundläggande föreläsning om den civila krisberedskapen. Hur är den organiserad? Föreläsningen gör en genomgång av roller och ansvar inom krisberedskapen på lokal nivå –  kommuner och regional nivå – länsstyrelser. På den centrala nivån arbetar så kallade bevakningsmyndigheter och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB. Vad har dessa myndigheter för ansvar och hur är det tänkt att fungera?

Föreläsare: Lennart Bergström, reservofficer och kurschef för Försvarsutbildarnas grundkurs krisberedskap och engagerad i SVEROF.

Datum: 2021-03-25
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här


Psykologiska operationer och informationspåverkan

Psykologiska operationer (psyops) har som mål att påverka beteenden och attityder hos olika målgrupper. Psykologiska operationer är ett kraftfullt verktyg för ett påverka informationsmiljön eller hur informationsmiljön kommer att påverka ett beslut.

Föreläsare: Hanna Linderstål, ordförande i Psyopsförbundet som är ett rikstäckande förbund hos Försvarsutbildarna. Hon är en mycket anlitad föreläsare i det här ämnet.

Datum: 2021-04-08
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här


Marininfanteriet i Baltijsk

I Sveriges närområde finns ett fåtal elitförband som kännetecknas av hög teknisk nivå på vapen och fordon, välutbildade soldater och god förmåga till snabb insats för anfallsuppgifter. Ett av dessa förband är den 336. Gardesmarininfanteribrigaden i Baltijsk, i exklaven Kaliningrad. Under föreläsningen ska vi översiktligt beskriva förbandet, dess utrustning och lite om hur det kan användas

Föreläsare: Lars Holmqvist, reservofficer och populär föreläsare inom området totalförsvar och instruktör på Försvarsutbildarnas kurser.

Datum: 2021-04-22
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här


Civilt försvar

Vad är civilt försvar och hur är det organiserat idag? Vad säger senaste försvarsbeslutet om utvecklingen av det civila försvaret?

Föreläsare: Kristoffer Alm Dahlin, arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och medlem i vårt rikstäckande förbund Criscom. Han är en flitigt anlitad föreläsare på Försvarsutbildarnas kurser.

Datum: 2021-04-29
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här


GU-F, Grundläggande soldatutbildning för frivilliga

GU-F är ett av våra mest omfattande utbildningsuppdrag, en kurs på 14 dagar.

Föreläsare: Åsa Halén, vice kårschef i Upplands Väsby lottakår och engagerad i GU-F utbildningen bland annat med att rekrytera mentorer samt som handledare för dessa och hon är själv mentor.

Datum: 2021-05-20
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här


Luftlandsättningsdivisionen i Pskov

I Sveriges närområde finns ett fåtal elitförband som kännetecknas av hög teknisk nivå på vapen och fordon, välutbildade soldater och god förmåga till snabb insats för anfallsuppgifter. Ett av dessa förband är den 76. Gardesluftlandsättningsdivisionen i Pskov, strax öster om den rysk/estniska gränsen. Under föreläsningen ska vi översiktligt beskriva förbandet, dess utrustning och lite om hur det kan användas.

Föreläsare: Lars Holmqvist, reservofficer och populär föreläsare inom området totalförsvar och instruktör på Försvarsutbildarnas kurser.

Datum: 2021-06-03
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här


Försvarsbeslutet

Föreläsningen handlar om det historiska försvarsbeslutet som togs av riksdagen den 15 december. Föreläsningen innehåller övergripande beskrivning av vad man beslutat samt vad beslutet innebär för totalförsvarets utveckling de närmaste fem åren.

Föreläsare: Bertil Garpland, förbundsordförande Försvarsutbildarna

Datum: 2021-06-17
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här