Nätbaserade föreläsningar

Försvarsutbildarna erbjuder medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer nätbaserade föreläsningar. Även personal ur Hemvärnet/Försvarsmakten är välkomna att delta.

En del föreläsningar är hämtade från vår ordinarie utbildningsverksamhet där vi anpassat materialet till en timmes föreläsning. Vid andra föreläsningar har vi tagit hjälp av kvalificerade föreläsare från våra förbund inom olika intressanta tema. Plattform för föreläsningarna är Microsoft Teams och vi planerar att genomföra en föreläsning varje torsdag och en del föreläsningar kan återkomma fler gånger. I dagsläget är antalet deltagare maximerat till 250 personer/föreläsning. Det innebär att möjligheten till interaktivitet är begränsad.


Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F

GU-F är en grundläggande soldatutbildning för frivilliga som behöver en militär grundutbildning för att kunna vidareutbilda sig till en specialistbefattning i Hemvärnet, till exempel fältkock, sjukvårdare, stabsassistent, hundförare m.m. Mer om de olika specialistbefattningarna kan du läsa här.

Under denna föreläsning får du mer information om vad man gör under de två veckorna på en GU-F och de förberedelser du behöver göra inför kursen.
Försvarsutbildarna har huvudmannaskap för GU-F utbildningen.

Föreläsare: Åsa Halén, vice kårchef i Upplands Väsby lottakår. Då Åsa själv har genomfört GU-F vet hon hur det är att genomföra kursen från en deltagares perspektiv och hon är även engagerad som mentor åt blivande deltagare.

Datum: 2021-05-20
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här


Luftlandsättningsdivisionen i Pskov

I Sveriges närområde finns ett fåtal elitförband som kännetecknas av hög teknisk nivå på vapen och fordon, välutbildade soldater och god förmåga till snabb insats för anfallsuppgifter. Ett av dessa förband är den 76. Gardesluftlandsättningsdivisionen i Pskov, strax öster om den rysk/estniska gränsen. Under föreläsningen ska vi översiktligt beskriva förbandet, dess utrustning och lite om hur det kan användas.

Föreläsare: Lars Holmqvist, reservofficer och populär föreläsare inom området totalförsvar och instruktör på Försvarsutbildarnas kurser.

Datum: 2021-06-03
Tid: kl. 20.00-21.00

Fulltecknad – här hittar du mer information om föreläsningen


Försvarsbeslutet

Föreläsningen handlar om det historiska försvarsbeslutet som togs av riksdagen den 15 december. Föreläsningen innehåller övergripande beskrivning av vad man beslutat samt vad beslutet innebär för totalförsvarets utveckling de närmaste fem åren.

Föreläsare: Bertil Garpland, förbundsordförande Försvarsutbildarna

Datum: 2021-06-17
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här