Nätbaserade föreläsningar

Försvarsutbildarna erbjuder medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer nätbaserade föreläsningar. Även personal ur Hemvärnet/Försvarsmakten är välkomna att delta.

En del föreläsningar är hämtade från vår ordinarie utbildningsverksamhet där vi anpassat materialet till en timmes föreläsning. Vid andra föreläsningar har vi tagit hjälp av kvalificerade föreläsare från våra förbund inom olika intressanta tema. Plattform för föreläsningarna är Microsoft Teams och vi planerar att genomföra föreläsningar vid flera tillfällen och då på torsdagar. En del föreläsningar kan återkomma fler gånger. I dagsläget är antalet deltagare maximerat till 250 personer/föreläsning. Det innebär att möjligheten till interaktivitet är begränsad.


hot, hotbilder och framtida hot

Hotbilden mot Sverige är i dag samtidigt politisk, ekonomisk och militär – inte antingen eller.

Den har således blivit både bredare och mer komplex. Det framgår av MUSTs (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) årsöversikt.

Den militära aktiviteten i Sveriges närområde har fortsatt att öka i intensitet och har blivit alltmer kvalificerad. Trenden att se ekonomi och teknologi som strategiska verktyg förstärks. Länder som Ryssland och Kina har en stor verktygslåda för att främja sina statliga intressen och god förmåga till samordning. Underrättelseverksamheten mot Försvarsmakten och Sverige är omfattande.

Föreläsare: Bertil Garpland, anlitad kurschef på Försvarsutbildarnas kurser om totalförsvarsinformation.

Datum: 2021-10-28
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här


Spetsnaz

De ryska specialförbanden, kallade Spetsnaz, är mytomspunna. Men mytbildning är ingen bra grund för att förstå. Kvällens föreläsning ger en översiktlig men mer realistisk bild av hur de ryska specialförbanden ser ut samt vilka deras styrkor och svagheter kan vara.

Föreläsare: Lars Holmqvist, instruktör på Försvarsutbildarnas kurser om totalförsvarsinformation.

Datum: 2021-11-11
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här


Kärnvapen

Införandet av kärnvapen 1945 är den enskilt största tekniska förändringen i modern tid som påverkat vår uppfattning om krigföring. Kärnvapen gör eskalationstrappan vid ett krig längre och dödligare. Kärnvapen är unika i sin destruktiva kapacitet. Ett enda vapen kan ödelägga en stad, eller ett land, på ett ögonblick. Kärnvapen kan inte skilja civila från militära mål. Den aktuella ryska strategin aktualiserar åter betydelsen av kärnvapenmakt för närområdet. Kärnvapen är ett av få militära områden där USA och Ryssland är resursmässigt likvärdiga.

Föreläsare: Bertil Garpland, kurschef på Försvarsutbildarnas kurs om totalförsvarsinformation.

Datum: 2021-11-25
Tid: kl. 20.00-21.00

Skymningsläget

Under de senaste åren har vi kunnat läsa mycket om Gråzonen, ett läge som inte fullt ut är fred men inte heller krig. Mellan Gråzon och väpnad konflikt kan man komma att uppleva det så kallade skymningsläget, ett kort och snabbt förlopp som förebådar den öppna konflikten. Vi ska under denna föreläsning se lite närmare på skymningsläget.

Föreläsare: Lars Holmqvist, instruktör på Försvarsutbildarnas kurser om totalförsvarsinformation.

Datum: 2021-12-09
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här