Nätbaserade föreläsningar

Försvarsutbildarna erbjuder medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer nätbaserade föreläsningar. Även personal ur Hemvärnet/Försvarsmakten är välkomna att delta.

En del föreläsningar är hämtade från vår ordinarie utbildningsverksamhet där vi anpassat materialet till en timmes föreläsning. Vid andra föreläsningar har vi tagit hjälp av kvalificerade föreläsare från våra förbund inom olika intressanta tema. Plattform för föreläsningarna är Microsoft Teams och vi planerar att genomföra en föreläsning varje torsdag och en del föreläsningar kan återkomma fler gånger. I dagsläget är antalet deltagare maximerat till 250 personer/föreläsning. Det innebär att möjligheten till interaktivitet är begränsad.


Försvarsbeslutet

Föreläsningen handlar om det historiska försvarsbeslutet som togs av riksdagen den 15 december. Föreläsningen innehåller övergripande beskrivning av vad man beslutat samt vad beslutet innebär för totalförsvarets utveckling de närmaste fem åren.

Föreläsare: Bertil Garpland, förbundsordförande Försvarsutbildarna

Datum: 2021-06-17
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här